Otava 2018

Poslední červencový víkend se vypravila parta 26 odvážných, tvořená zhruba z poloviny členy oddílu, splout řeku Otavu ze Sušice do Štěkně. Takže tato výprava byla tak trochu i výpravou oddílovou :-).

V pátek se osádky lodí nejprve auty přepravily k vodě a rozbily základní tábor v Katovicích.

V sobotu dopoledne jsme přejeli do Sušice, kde jsme si vyzvedli lodě, rozdělili posádky (které se v průběhu plavby dost měnily) a vyrazili po proudu s cílem doplout do Horažďovic. První den plavby byl vcelku poklidný, posádky se kochaly krásnými scenériemi, vyhlížely první jezy a nechyběly ani občerstvovací zastávky. Před Horažďovicemi se nebe zatáhlo a s vyloděním začalo pršet. Silnější poloviny posádek vytáhly lodě do areálu místního fotbalového hřiště a tam je k sobě svázaly pevným lankem. Háčkové se mezitím vrhli do vody, která vůbec nebyla studená. Všichni pak vyčkali na příjezd aut, kterými jsme se dopravili zpět do Katovic. Večer u ohně zněly písničky a v Lindnerojc obřím stanu se hrály hry, hlavně Městečko Palermo.

V neděli po snídani jsme se auty vrátili do Horažďovic. Žádná loď nechyběla, tak jsme se nalodili a vydali se na druhou třetinu plavby. Tento úsek byl nejnáročnější, na řece bylo hodně překážek, které bylo třeba sjet nebo překonat koníčkováním. Obávaný jez Svaté pole jsme ale sjeli (někteří dokonce dvakrát) a ještě mezitím pod jezem zachraňovali flotilu cizích šedých lodí, která se zřejmě z důvodu vad lodí (nebo posádky :-)) pod jezem kompletně „cvakla“. Proběhlo taky mnoho vodních bitev. Začalo to celkem nevinně, když jedné posádce uplavala houba na vytírání lodi. A skončilo to tak, že nikdo nezůstal suchý :-). Večer naše nezničitelné koráby nocovaly u našich stanů v Katovicích.

V pondělí ráno nejprve řidiči odvezli svá přibližovadla do Štěkně, cíle závěrečné etapy. Než se vrátili, pořídili jsme památeční fotku do oddílového alba v oddílových tričkách :-). První část plavby se hodně podobala prvnímu dnu. V peřeji u Podskalí jsme narazili na slalomové branky a dvě naše lodě lovili z vody :-). Naopak na oleji před Strakonicemi se pár háčků vrhlo do vody dobrovolně a společně táhli své lodě za koňadry. U jezu ve městě jsme pořídili společnou fotku všech účastníků a pak už zbývalo dopádlovat do cíle. Poslední výzvou byl jez ve Štěkeni, který sice trošku naklepával, ale to nás nemohlo rozhodit. Dopluli všichni a než jsme vrátili lodě, odměnili jsme se koupačkou nad jezem. Pak ještě zpátky do Katovic sbalit stany, odměnit se dobrým jídlem a hurá domů.

Ahóóój 🙂

— dodal Ondrajda, upravil Ruda