Závěr roku u těch starších

Na konci kalendářního roku část rádců a roverů asistovala s generálním úklidem klubovny (po instalování nové vestavěné skříně to bylo opravdu třeba), někdo byl těsně před Štědrým dnem na plzeňské roverské akci Guma… Samotný Silvestr a Nový rok stráví většina spolu v Plzni nebo v Bechyni.

— Milan