Výprava Zubic (21. 10. 2017)

V sobotu jsme se v počtu dvanácti odvážných Zubic sešly na hlavním nádraží a jaly se následovat vlak. Ten nás dovezl do Šťáhlav a odtud jsme se vydaly směr skála Melichárka. Cestou jsme si daly klasiku ve formě CU-KÁ-LI a hry Atom. Po delším hledání jsme hon na skálu vzdaly (asi ji někdo přestěhoval) a místo toho jsme se pustily do stavby domečků z colesdal materiálu. Musím říct (napsat), že se dost vyvedly, ale přesto jsme musely pokračovat v cestě. Napojily jsme se na zelenou a vykročily směr Kozel. Po cestě jsme si ještě zafotily a zaházely listím. Následovala prohlídka zámecké zahrady. Všude barevné listí, spousta zábavy, ale vlak nečeká, a tak jsme pokračovaly v cestě do Šťáhlav. Poslední aktivita byla v duchu hledání pokladu a po jeho úspěšném nalezení jsme si rozdělily kořist a vydaly se domů, do Plzně.

zapsala Áďa