TGM

Jako každý rok jsme postavili na shromáždění k výročí narození prvního prezidenta čestnou stráž s vlajkou u pomníku TGM. Akce poněkud upadá. Starých lidí ubývá, mladším to zřejmě moc neříká. Letos kdybychom sečetli hudbu (tradičně kapela 35. pěšího pluku), nositele věnců, čestné stráže (Sokolové, skauti, legionáři, …) a politiky na pódiu (hejtman Bernard, primátor Zrzavecký, náměstci a další), kdo ví, jestli by diváky nepřečislili. Asi ztrácíme historické povědomí. Není to škoda?

— Milan