Výprava Nejsme Z.T.R.A.C.E.N.I (15. 2. 2014)

Jelikož je nás někdy až až, rozhodli jsme se uspořádat družinovou výpravu pouze pro vlčata a světlušky. Tedy v našem případě pro družinu Rysů a družinu Zubic. Cíl výpravy bylo naše bývalé tábořiště nedaleko Třemošné, kde se prý už konečně kopou slibované rybníky, kvůli nimž tam již dva roky netáboříme.

Po příjezdu do Třemošné se skupina rozdělila na dva týmy, na Rysy a Zubice. Poté skupiny dostaly za úkol dostat se na bývalé tábořiště. Celou akci provázela rivalita mezi Zubicemi a Rysy. Tyto dvě skupiny cestou plnily úkoly, za něž dostávaly části legendy a postupně odkrývaly příběh, proč by neměli být ztraceni. Po vystoupení z vlaku ve Třemošné se tedy rozdělili na Zubice (8 holek) a na Rysy (3 kluci), dostali mapu se zakresleným cílem cesty a vyrazili. Kluci měli okolí znalého Ignora, takže to brali zkratkou přes potok a holky zase trochu tápaly a vyptávaly se domorodců. Nakonec však dorazili všichni. Holky dorazily později, avšak předtím, než byly spatřeny, byly slyšeny. A některé se taky zvládly vykoupat. Ale ne v nově kopaném rybníce, vystačily si totiž i se zamrzlou louží.

Poté se vydala výprava k Horní Bříze. Lesem se skupiny prodíraly obezřetně, jelikož je po cestě sledovaly bludičky a mohly vždycky rychle a bez varováni zaútočit. Se spoustou úkolů a překážek si museli poradit a překonat. I rozděláni ohně. Každá skupina si musela rozdělat svůj oheň, aby se zahřála. I nebohý doprovod musel mít svůj oheň. Ohně překvapivě bezproblémově rozdělali všichni, i ten nebohý 15 letý doprovod. Poté si skupiny musely poradit se zlou čarodějnicí z Perníkové chaloupky a jejím pomocníkem, ale nejhorší zranění utrpěl jeden z doprovodu při útoku bludiček. Jeho bota již nebyla v celku, chyběla jí podrážka poté, když čarodějnice padla i s pomocníkem.

Pak se výprava vydala na vlak po cestě, kde už bludičky neměly moc zaútočit a tak se vrátily zpět do lesů. Ano, historie se opakuje a zase někomu na výpravě upadla podrážka. Tentokrát to odskákal šikula Liščák. Výprava se poté navrátila do své domoviny a ke svým rodinám a žily spokojeně do konce svých životů. 😀

Jen tak pro zajímavost, poznáte téma výpravy z úryvků?

Bratříček vymyslel, že vyšplhá na strom a rozhlédne se do kraje. Vybral si tu nejvyšší jedli, co v okolí rostla a začal šplhat nahoru. Za chvíli byl tak vysoko, že jsem na něj už nedosáhla. Vtom se pod ním ale zlomila větev a on se rázem zřítil na zem.

Ta historka s lopatou je hodně přibarvená. Ve skutečnosti tak hloupá nebyla a museli jsme jí trošku pomoct. A nebylo to tak, že by přímo proletěla komínem, jenom se trochu spálila o kamna. Ovšem na útěk nám to stačilo

— Liščák (lehce doplnil Koště :-))