Info pro rodiče

Co děláme

Kromě pravidelných schůzek pořádáme každý měsíc v klubovně Zálesáckou čajovnu, jezdíme na jednodenní i víkendové výpravy a vyvrcholením roku je letní tábor. Na těchto akcích si děti užijí mnoho zábavy, vyzkouší si zajímavé rukodělné práce a podniknou mnohé dobrodružné a netradiční aktivity. Budou se učit samostatnosti a přívětivému přístupu k lidem a přírodě. K tomu jim pomůžou kamarádi, vedoucí a stezky (malé knížečky, kde si děti plní jednotlivé body obsahující různorodé dovednosti a znalosti).

Starší děti mají možnost účastnit se i větších akcí sahajících za hranice střediska. Takovou je například jamboree, což je skautské setkání různého rozsahu (národního, evropského,..). Můžeme tak poznat skauty z celé republiky, Evropy nebo celičkého světa. Dále se účastníme humanitárních akcí, jakými jsou například Kapka nebo Postavme školu v Africe.

A kolik to stojí

Začátkem kalendářního roku platí každý člen registrační poplatek, aktuálně kolem 750 Kč. Jsou to příspěvky na meziskautské akce, fungování našich nadřízených orgánů, zajišťujících nám potřebný servis, skautské časopisy, úrazové pojištění nebo třeba na provoz klubovny. Práci a čas školených vedoucích poskytujeme jako bonus. Platba za výpravu se pohybuje ve výši několika stokorun (cca 150 – 350 Kč), je zde zahrnuta doprava, ubytování, částečně společné stravování, drobné náklady na program; jednodenní výprava zpoplatňuje pouze dopravu). V posledním roce byla cena tábora 2 350 Kč na 16 dní.