30 let

Čas letí, a tak naše středisko v souběhu s obnovením skautingu slaví 30 let existence. V klubovně Šedé střely se sešlo asi 50 členů od našich mladých světlušek a vlčat až po vedení a to současné i bývalé. Postáli jsme chvíli u ohně, poslechli si vyprávění, jak středisko vznikalo a co mu předcházelo (např. dávné 7. skautské středisko Šedých vlků), zazpívali si … a odkráčeli do dalších 30 a více let.

— Milan