Olympijské hry

Dvanáctá Výprava s rodiči zamířila do Olympie (i když někdo si myslí, že do Lomíčku u Hradce u Stoda) na olympijské hry (jak jinak). Přes šedesát Galů, Germánů, Hispánců, Egypťanů a samozřejmě Řeků svádělo líté boje v řadě disciplín (a také navštívili Pýthii v Delfách). Připočteme-li slunečné počasí, odpustili jsme si i nějaká ta zpoždění a užili si to.

— Milan