Městská hra – Dědictví strýčka Maxmiliána (17. 3. 2019)

Zápis z kroniky Rysů

Sešli jsme se v 9:00 na klubovně, kde jsme si vybrali hry, které bychom si chtělil zahrát. Rozdělili jsme se do týmů, dostali jsem info jako např. „Můžete do informací, klidně se ptejte kolemjdoucích, dávejte bacha na auta.“ Dostali jsme papír s fotkami 4 známých míst v Plzni s QR kódem. A začal závod! Všechny týmy šly na trolejbus č. 16, ale každá skupina nastoupila jinde. Cestou jsme se často potkali a také jsme často volali Koštěti, ale nečastějš jsme šli do Info. Hra skončila na místě, kde to nikdo nečekal: v zasedací místnosti okresní rady Junáka. Na tom stejném místě byl domov strýčka Maxmiliána a také jeho dědictví, které nám věnoval. Nakonec jsme se sbalili a odjeli na klubovnu.

PS: Ty deskovky jsme samozřejmě nestihli.

— Zvdiš Žinka (Tomáš)