Dědictví strýčka Maxmiliána

Tento víkend se s akcemi přímo roztrhl pytel a tak se v neděli zástupci Rysů, Zubic a Svišťů zúčastnili ještě městské hry, která probíhala v centru Plzně a jeho okolí. Cílem bylo vyluštit hádanky ze závěti strýčka Maxmiliána a dostat se nakonec do jeho bývalého bytu, kde po sobě zanechal nemalé dědictví.

— Koště