Výprava na Švihov (16. 2. 2019)

Zápis z kroniky Rysů

Ono ti sice nebylo pouze na Švihov, kam jsme se pouze trochu prošli, ale já nevěděla jak jinak to nazvat… 🙂

Sešli jsme se 16. 2. v 7:35 na hlavním nádraží a to v menším počtu, než jsme očekávali, ale plány nám to nezkazilo, možná protože nás nebylo tak katastrofálně málo a možná taky proto, že jsme žádné plány neměli. První problém nastal když jsme ve Švihově zjistili, že nevíme kudy jít a tak se cesta vymýšlela v průběhu výpravy. Z nádraží jsme zamířili na hrad Švihov, který jsme cca 1 hodinu obcházeli a dali tam první hru o body uznání. Body uznání získávali ti nejlepší z nás za nejlepší výkony v různých aktivitách po celou dobu výpravy. Na konci výpravy pak měl být vyhlášený nejlepší člen, který se tak měl stát novým náčelníkem kmene. Další hry o body uznání byly v následujícím pořadí:

  • Zapalování svíček
  • Uzlování
  • Kvíz
  • Cosi běhacího
  • Plnění úkolu déle, než druhá skupina (úkol: každý člen skupiny se smí dotýkat země pouze rukama)
  • Pantomima
  • Šifry ve vlaku

Pak vedoucí spočítali body a na nádraží vyhlásili neúspěšnějšího náčelníka výpravy (kterým samozřejmě nebyl nikdo jiný, než já) za nového náčelníka našeho kmene. Všichni se však shodli, že mi dávají max. 5 minut a pak budu zbavena své funkce… Takže to s náčelníkem sice nedopadlo dobře, ale hlavní je, že jsme si to všichni skvěle užili.

— Zapsala Anče