Velké klání v uzlování (17.11.2018)

V sobotu 17.11. pořádalo naše středisko již 18. ročník Velkého klání v uzlování. Tentokrát (podruhé) v Českém údolí (náhradou za nedobudovaný Senečák) a za nečekaně slabé účasti zvenčí. Že už by skauti nepotřebovali uzly?

Celkem se letos zúčastnilo 27 soutěžících (oproti obvyklým cca 40ti), z toho 15 světlušek/vlčat, 8 skautek/skautů a 4 staroušci (tedy 15+).

Soutěžilo se v tradičních disciplínách: vázání 6ti základních uzlů, totéž poslepu/za zády, praktickém vázání dřevařské smyčky a kolmé vazby, v doplňkovce (mohli jste si vylosovat buď dobráček nebo šátkový závěs předloktí) a v neznámém uzlu (alpský motýek) s nápovědou nebo bez. Týmy ještě přenášely věci v síti, kterou si ušmodrchaly a pro ty s volným časem byla připravena výroba lapačů snů (což trvalo poměrně dlouho a jen málokdo ho dokončil).

Účastníci z našeho oddílu měli drtivou početní převahu (bylo nás 17) a i díky tomu obsadili řadu míst na stupních vítězů. V kategorii světlušek a vlčat byl druhý Tom a třetí VíteL, kategorii skautek a skautů vyhrál Cvrček a na dalších místech byla Anča a Martin. Písk, který si brousil zuby na vítězství, nakonec neuspěl. A přitom by stačilo jen posílit představivost a nevyhořet tradičně na neznámém uzlu. Škoda. V kategorii staroušků pak byla Áďa třetí (vyhrálo navrátivší se duo dávných vítězek Liška a Houba z Hiawathy). V týmech nám patřila všechna první tři místa, ve vítězném se trochu zahojil Písk (spolu s  Martinem a Cvrčkem).

Úspěch (a návrat putovního poháru k nám do klubovny) potěší, jen škoda, že v malé konkurenci až tak nezáří. Snad se příští rok odhodlá zase obvyklý počet soutěžících z jiných oddílů.

— zapsal Milan