Obhájili jsme

Pořádali jsme další ročník Velkého klání v uzlování, tentokrát v Českém údolí. Letošní účast byla poměrně slabá, což je škoda. Jako obvykle se bojovalo ve vázání šesti základních uzlů různými způsoby, dřevařské smyčky a kolmé vazby a vázání neznámého uzlu podle obrázku. Soutěžními doplňky byly dobráček a závěs poraněného předloktí, týmovou disciplínou přenos věcí v ušmodrchané síti. Ti, kdo měli zrovna volno, si mohli vyrobit indiánský lapač snů.

Obsadili jsme 2. a 3. místo v kategori světlušek a vlčat, 1., 2. a 3. místo v kategorii skautek a skautů, 3. místo v kategorii těch starších (i proto, že jsme měli nejsilnější účast) a obhájili jsme i putovní pohár v týmové soutěži.

— Milan