Pirátská výprava

Zubice a Svišti se vydali na chatu do Ošelína na výpravu pod černou vlajkou se zkříženými hnáty. Pátrali na Vlčí hoře a Volštejně i dalších místech, aby složili tajnou zprávu  a nakonec získali klíč a vykopali truhlici s pirátským pokladem. Došlo např. na vázání žebříků, chvíli s kytarou u ohníčku apod. i na nějakou tu práci (které se skauti přece nebojí, protože ji umí a jsou soběstační).

— Milan