Jsme v polovině

Táborová hra pokračovala dobou dinosaurů, 1. světovou válkou, obdobím objevných plaveb, dobou templářů a zatím naposledy starým Egyptem.

Máme za sebou první táborák s úžasným vystoupením na téma jakéhosi Romea a Julie (nově Helmuth a Helga) z rodin „Pizza s ananasem vždy“ a „Pizza s ananasem nikdy“. Pravda, moderátor Kuba poněkud protěžoval ty s „ananasem navždy“. Ostatně, naprosto správně :-).

Také nás opustili naši nejmladší a pak někteří starší mířící na sportovní soustředění apod.

— Milan