Výprava Zubic

Udeřilo jaro a družina Zubic se rozhodla najít ztracený amazonský poklad. Naše cesta vedla přes Kokotské rybníky až k tunelům u Ejpovic, poblíž kterých byl nalezen dopis a poté i bájný poklad. Po sportovních výkonech při závěrečném dobíhání vlaku následovala sladká odměna.

— Áďa