Výprava 144

Proč 144? Protože se na ní sešli skauti ze 70. a 74. oddílu našeho střediska. Vedla ze Stříbra do Sulislavi a kromě her po cestě mířila i do hornického skanzenu.

— Šimpy