Rádcovská minibrigáda

Na brigádu do České Břízy dorazili tentokrát pouze Hejvy, Breptal a Wewerka. Počasí vcelku přálo, tak se nejdříve rozehřáli přeskládáváním kamene na skalce, pak nafasovali štětce, barvu, rukavice a vyrazili natírat pergolu a dětské hřiště. Wewerka s Breptalem natřeli téměř celou pergolu, některá místa i dvakrát. Wewerka dokonce tvrdil, že chce být pracovníkem měsíce :-). Hejvy se zatím statečně poprala s lavičkou a lehce se rozpadajícím pískovištěm. Díky jejímu nátěru má šanci přežít sezónu. Asistující Ignor si pečlivě rozložil igelit, aby nenakapal barvu na kamínky dětského hřiště, a pak zvesela natíral z druhé strany. To nepochopíš :-).

— Edita