Výprava na Gutštejn (4. 3. 2017)

Čtvrtého dne v měsíci třetím, léta páně 2017 se dvě družiny udatných skautů z oddílu plzeňského vydalo prozkoumat zříceniny hradu Gutštejn. Družiny šly pospolu celou cestu, vedeny svými veliteli. Za družinu Svišťů se na cestu vydali: Dáda, Vašek, Vítek, Tom, Martínek (i s tatínkem), MP3, Cihla, Filip, Davídek a Vítek Č. Vedeni byli plukovníkem Breptalem a v doprovodném vedení kapitánů Honzou a Michalem. Z družiny Zubic se výpravy zúčastnily: Kája, Terezka, Anče, Fanynka, Julča a Barča. Ty byly vedeny generálem Merry. My všichni jsme ale celou výpravu sledovali směr, který nám určoval náš stopař/vůdce výpravy Mrtvočich.

Zpočátku naše cesta byla jednoduchá, stačilo se zapřáhnout za železného oře a nechat se vézt po dobu hodiny jedné. Na zastávce Lomnička nám náš stopař řekl, že bychom měli vystoupit a dál jít pěšky. Poslechli jsme ho a v teplých paprscích skoro jarního slunce jsme se vydali dál po svých.

Detaily této cesty vám, bohužel, vypovědět nemohu, neboť má paměť už není to, co bývala (podle jiných sklerotiků např.: Zmatená rybička, plížení k pokladu („plížená blížená“), bomba, povodeň, prohlídka bunkru na Šipíně, …). Jediné co vám říci mohu, jest to, že na zříceninách jsme potkali bandu lupičů a po krátkém, leč náročném boji jsme je zlikvidovali. Následovalo doplnění sil, pročež jsme si založili oheň a ošetření zranění z boje. Zranění naštěstí nebylo mnoho a stačilo pár náplastí na jejich napravení.

Pak už jsme jen rychlým krokem došli na další zastávku železného oře a vydali se na cestu zpět.

— Breptal (s asistencí :-))

Gutštejn 2017