Káňata na Lopatě (4. 2. 2017)

Sešli jsme se na nádraží (6 Káňat, 1 host a 3 doprovody) a vyrazili do Nezvěstic, odkud jsme se vypravili na Mariinu skálu. Po Nezvěsticích jsme se klouzali po ledovce. Po několikaminutové chůzi jsme dorazili na pole, kde jsme hráli Ufony a krávy. Poté jsme došli na Mariinu skálu, kde jsme si zahráli Vlajky. Odtud jsme vyrazili na Lopatu a z Lopaty na vlakovou zastávku, kde jsme si zahráli Eskymáky na zamrzlém Kornatickém rybníku.

— ÝTý

Lopata 2017