Kutululů

Křižácko-roverská skupina se po kultuře vydala za sportem, tentokrát na bowling. Boj byl lítý, první tři soutěžící se vtěsnali do rozpětí jednoho bodu. A ještě jsme zvládli trochu skautského úřadu – přihlášky na vzdělávací čekatelské kurzy a rozdělení šéfovských pozicí na jarní akce (neboli „bavíme se i pracujeme“).

— Milan