Tábor husitů (27. 6. – 19. 7. 2015)

Letošní tábor proběhl opět u Přívětic, tentokrát po dlouhé době v délce 3 týdnů (první týden byl pro Křižáky a starší). V průběhu tábora se husitské houfy připravovaly na závěrečnou bitvu s křižáckým vojskem. V ní to husité křižákům natřeli a obhájili tak právo na svou víru. V průběhu převážně slunečných tří týdnů došlo na řadu her, koupání, rukodělky, různé výuky apod. I přes drobné mouchy se tábor vcelku povedl, a to přesto, že poprvé měli většinu přípravy na starosti rádci, kteří se to za pochodu sami učili.

Hrubý obsah tábora obsahuje Kronika tábora husitů.pdf

— Milan