Zálesácké vánoce (12. – 14. 12. 2014)

Pátek

V pátek odpoledne se na nádraží sešli zástupci Křižáků, Rysů, Zubic a roverů, aby po letech vyrazili opět do Lisova u Stoda, kde jsme strávili 3 tábory a řadu brigád. Na místě se nás sešlo celkem 28 a to některým ještě zabránila v cestě choroba.

Ubytování jsme měli v obecním kulturním domě „Sedmička“. Čekala nás jedna velká místnost, malá kuchyňka a WC s předsíňkou. Nic velkého, ale jsme skladní:-).

A co jsme v pátek dělali? Protože téma výpravy byli Tři králové, začali jsme se scénkami na jejich téma. Nejvíce zaujalo dívčí taneční vystoupení (a zvláště jejich vlasové fousy) a pak Honzovo vystoupení. Takový divadelní nadhled jsme od něj nečekali. Pak jsme ještě trénovali koledy, aby (zase) nedopadly tragicky (byť někteří se nám snažili vnutit, že to, že je vždycky zkazíme, je už tradice), vyráběli oddílová PFka a cedulky ke stolu na vánoční večeři. A šlo se do hajan. Tedy aspoň někteří. Někteří (zvláště některé!) byli zralí na vyhození na mráz.

— Milan sr.

Sobota

Poté, co jsme se v sobotu časně ráno probudili, byli jsme vyhnáni na rozcvičku, kde jsme si protáhli naše ztuhlé končetiny. Po malé snídani přišla první část našeho programu. Několik dvojic roverů si v okolí našeho ubytování udělalo svá stanoviště. Děti měli za úkol dojít k těmto místům s pomocí mapy a tam splnit úkoly, které jim byly zadány, např. rozdělávání ohně, zdravověda, lanová lávka, stavba přístřešku atd. Některá stanoviště byla opravdu dobře skrytá, ale nakonec se to celkem podařilo. Potom kolem poledne následoval oběd.

Odpoledne jsme se vypravili na menší výlet k tábořišti 74. oddílu Šipka. Tam jsme si zahráli menší bojovku. Už pomalu zapadalo slunce, a tak jsme se vydali zpátky. Protože se chystala Vánoční večeře, bylo třeba trochu uklidit, vyzdobit místnost a připravit pár drobností. Úklidová část byla velice náročná (jako vždy), ale nakonec jsme to společnými silami nějak zvládli.

O něco později byla konečně večeře, při které jsme se všichni nadlábli k prasknutí. Pak bylo načase dojít ke stromečku, zazpívat si pár koled (některé se nám i povedly :-)). A následovalo očekávané rozdávání dárečků. Nejzajímavějšímdárkem se mohl pochlubit Koště (dostal romantickou noční košilku). Pak ještě pouštění svíček a pomalu se chystat ke spaní. Později večer ještě Kačka našla (konečně :-)) odvahu a složila svůj skautský slib.

— Honza

Neděle

Neděle začínala opět vánoční koledou (tentokrát z notebooku), která měla představovat budíček. Následovala rozcvička a snídaně. Po snídani jsme si zabalili (s výjimkou oddílových triček, šátků a ešusů) a vydali jsme se ven zahrát si ,,Detektivní hru“. Hra je na vysvětlování dost komplikovaná, a tak jenom zkráceně: šlo o to podle získaných výpovědí zjistit, který ze čtyř podezřelých lidí je opravdu vinen, a najít poklad.

Mezitím, co se připravoval oběd, ostatní hráli deskovky (Ligretto, Dobble). Poté byl oběd, dobalení a úklid. Po úklidu jsme dostali jablíčka na cestu a vyrazili jsme na vlak.

— Áďa