Aktuálně:

Ke stažení


Název Popis Velikost
VsR 2017 inforod.pdf Informace a přihláška - výprava s rodiči 2017. 651 kB
Orientační seznam vybavení 2017.pdf Orientační seznam vybavení pro účastníky letního tábora 2017. 254 kB
Přihláška na letní tábor 2017.pdf Závazná přihláška na letní tábor 2017. 120 kB
Čestné prohlášení - letní tábor.pdf Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte pro letní tábor. 25,2 kB
Přihláška do oddílu.pdf Přihláška pro nové členy oddílu, verze 2016. 137 kB
Průvodce nováčka.pdf Průvodce plněním nováčkovské zkoušky skautů a skautek. 6,9 MB
Nováčkovka vlčat.pdf Průvodce plněním nováčkovské zkoušky vlčat. 35,7 MB
Nováčkovka světlušek.pdf Průvodce plněním nováčkovské zkoušky světlušek. 34,2 MB
Nováčkovka skautů.pdf Nováčkovská zkouška skautek a skautů, včetně oddílových doplňků. 34 kB
Oddílové doplňky stezky sk.pdf Oddílové doplňky ke stezkám skautek a skautů (I. - IV. stupeň). 12 kB
Oddílové doplňky světlušek a vlčat.pdf Oddílové doplňky světlušek a vlčat. 27 kB
Odborky skautů a skautek.zip Zájmové zkoušky pro skauty a skautky. 5,50 MB
Vlčci a světýlka.pdf Zájmové zkoušky pro vlčata a světlušky. 3,2 MB
Třináct bobříků.pdf Třináct Foglarových bobříků. 0,17 MB
Modrý život.jpg Modrý život z Kroniky ztracené stopy. 0,18 MB


Skautské časopisy

Zde naleznete poslední dvě čísla skautských časopisů. Pestrobarevný časopis Světýlko plný hříček a chytlavých jednoduchých příběhů je určen pro naše nejmenší skauty a skautky. Měsíčník Skaut je určen odrostlejším dětem, které se více zajímají o svět kolem sebe a nebojí se dobrodružství. Pro skautskou mládež a zvídavé věčně mladé dospělé vydává Junák periodikum Roverský kmen. Stále se vyvíjející metodiku, pedagogiku a celkový přístup ve skautské výchově obohacuje dvouměsíčník Skauting, který je už svým obsahem určen vedením oddílů. Magazín Skautský svět poskytuje informace o dění v Junáku nejen v rámci oddílů a středisek ale také vyšších organizačních jednotek (okresy, kraje) a je pro svou věcnost určen nejen skautům ale i široké veřejnosti.


Název Popis Velikost
Světýlko 4-2017.pdf Znalec Indiánů, Družina Čolků, Syslík a jeřáb, jaro v lese, zákon a slib, oheň, ... 10,6 MB
Skaut 4-2017.pdf Tři orlí pera, zlomeniny, oheň třením dřev, Svojsíkův závod, ... 10,5 MB
Roverský kmen 4-2017.pdf Vlastenectví, Junák a apolitičnost, Malé karpaty, odborky, ... 2,7 MB
Skauting 4-2017.pdf Aktivní občanství, tradice v oddíle, vzdělávání v Junáku, mezinárodní tábory, ... 9,9 MB
Skautský svět 4-2017.pdf Valný sněm, tři orlí pera, duchovní rozvoj, dobročinné akce, svobodná hra, ... 5,7 MB
© 2008-2013 Darzí