Přehled družin

Kdo Kdy Schůzku vede
Rysové
(holky a kluci, 10 – 12 let)
Pondělí
16.30 – 18.30
Koště, Honza
a Majda
Zubice
(holky, 7 – 11 let)
Úterý
16.45 – 18.45
Merry,
Káča a Áďa
Svišti
(kluci, 7 – 11 let)
Středa
16.30 – 18.30
Breptal a Míša
Liščata
(holky a kluci, 6 – 8 let)
Čtvrtek
16.00 – 17.30
Honzík, Mirka,
Čiky a Maya
Káňata
(holky a kluci, 13 – 15 let)
Čtvrtek
17.30 – 19.30
Milan, Šimpy
a Wewerka

Děti jsou v oddíle rozdělěny do tří skupin podle věku. Jejich schůzky se liší jak obtížností aktivit, tak i samotným druhem výchovy.

Jako „vlčata a světlušky“ jsou brány děti od 5 do 11 let. Program pro ně často doprovází nějaká legenda či pohádka a tím je snadněji podporována jejich fantazie a chuť podnikat něco nového. Klademe důraz i na samostatnost, kterou si na táborech bez rodičů zkouší osvojovat. Nezapomínáme ani na rozvoj dovedností a znalostí, at už se jedná o zdravovědu, povědomí o státních symbolech či orientaci podle mapy… aneb kdo se neztratí v lese, ten se ani v životě neztratí:)

Skauty a skautkami“ se děti stávají ve věku od 11 do 15 let. Jejich hry nabývají větších rozměrů, kdy je zapotřebí týmová práce a komunikace. Aktivity jsou více zaměřeny na osobní rozvoj každého z družiny. Vyzkouší si, jaké to je vést skupinu lidí, nakolik důležité je umět se rozhodnout a proč by měli pomáhat slabším. Vedoucí je jim starším kamarádem, který jim rád poradí, ale současně jim nechá dost prostoru pro vlastní nápady.

Rovery a rangers“ jsou povětšinou odrostlí skauti od 15 do 26 let, kterým už dosavadní program nestačí. Sami si proto vytvářejí vlastní akce, ať už se jedná o vandry, lyžařské pobyty v Jeseníkách nebo zahraniční „expedice“. Začínají se zajímat o celorepublikové roverské dění. Jezdí na Junákem pořádané besedy, poznávají jiné rovery a společně s nimi hrají všelijaké hry odpovídající jejich věku. Vždyť i dospělí si rádi hrají.. 🙂 a když si nehrají, tak aktivně pomáhají v oddíle. Všichni naši roveři ze střediska mají svůj vlastní „kmen„, což je označení pro oddíl sdružující pouze rovery.