Novinky

Družinové vandry

Kateřinský potok, Kolowratův rybník, rozhledna Milíře, Diana (kde jsme si před 30ti lety na lesní brigádě vydělávali na první oddílové znaky), zřícenina kostela sv. Apoleny, tábořiště Třemešné a také Přimda s přespáním na hradě… Čtyři družiny (celkem 29 tuláků) podnikly tři různě dlouhé vandry Českým lesem, při kterých různě odjely, občas se potkaly a spolu jely domů.

— Milan

Rychlé šípy

Výprava s převahou Svišťů vyrazila do Prahy na výstavu Pocta Rychlým šípům. Staré komiksy, ukázky nových z právě vydané knihy (poněkud rozporuplné) … Pak jsme ještě prošli davy do oblasti dějů. Řásnovka, Stínadla, Anežská… Škoda jen, že se v červnu stmívá až dlouho, uzké prázdné uličky by za šera a svitu lamp musely být magické.

— Milan

Minihulákaná

Na Den dětí se v klubovně sešlo 16 členů oddílu různého věku pocvičit se ve zpěvu. Uvařili jsme čaj, vytáhli naše nové zpěvníky a za doprovodu 2 kytar (díky Nancy a Martinovi za podporu) jsme dvě hodiny vytvářeli kulturu :-). Bedna od whisky, Hejkal, Okoř, Tři kříže, …

Starší přitom opravili naši infovitrínu, která se asi někomu nelíbila, a tak si na ní vyzkoušel své ničivé síly.

— Milan

Ve světě šmoulů

Další výprava s rodiči se vydala do světa malých modrých lidiček, kteří kupodivu žili na Střele. Přes šedesát dětí (šmoulů), jejich rodičů (prašmoulů), rádců a vedení (jiných „potvor“ šmoulího světa) se hlavně snažilo získat lék na zlý šmoulí mor (občas byl problém sehnat lidi k programu, protože neustále někdo zpíval v tančícím kolečku a léčil nakažené :-)). Došlo i na výpravu, stezku odvahy pro rodiče, zpěv u ohně apod. Domů jsme odjížděli unavení, ale vyléčení a těšící se na příští rok.

— Milan

Memoriál PŠZ

Na soutěži pořádané každoročně na Chlumu k uctění památky skautských letců v Anglii Pavlíka, Šindeláře a Záleského se letos zúčastnila i jedna hlídka Rysů. Putovali podle mapy po Chlumu, luštili hádanky, třídili odpad, stavěli stan, navigovali slepce, hledali v jízdním řádu… Vedli si docela zdatně, v kategorii skautek a skautů obsadili třetí místo.

— Milan

Cyklovýprava

Osmice statečných 13+ se vydala od klubovny na trasu směr Vlacha – Lhota – Dobřany … Vedle pohodové projížďky jsme si dali vyhlášenou zmrzlinu v Dobřanech a taky kofolu tamtéž na náměstí. A potrénovali opravu kola (Maya totiž píchla a to hned na 4 místech, šikula).

— Ondrajda

Amerika

Několik našich roverů se o víkendu vypravilo na podívat na lomy v okolí Berouna. Navštívili tak Velkou i Malou Ameriku, Alkazar, vyhlídku nad Svatým Janem pod Skalou a spoustu dalších zajímavých míst. Mimo to se dostali i do několika veřejně přístupných opuštěných štol a prohlédli si hornický skanzen Solvayovy lomy.

— Koště

Čarodějnice

Tentokrát proběhly pod Krkavcem tradiční oddílové Čarodějnice pod taktovkou Káňat. Pašoval se recept na lektvar, získávaly ingredience a nakonec se vařil a ochutnával (do čehož se některým moc nechtělo :-)). Také proběhla čarodějná bitva o kameny moci a obvyklý let na košťatech.

— Milan

ROuRA 2018

Šest roverů a rangers z našeho oddílu se o víkendu zúčastnilo krajského setkánání R+R nazvaného ROuRA ve Kdyni. Poznali tam nové lidi z celého kraje, zahráli si několik nových, ještě neokoukaných, her a v neposlední řadě si vyměnili zkušenosti s fungováním roverských kmenů s ostatními účastníky.

— Koště

Unikneme?

Místo schůzky vyrazila Káňata na únikové hry. Rozdělila se napůl na dvě různé – Útěk z ponorky a Místnost paleontologa. Přežila všechna :-). Díky Džanetce za zorganizování.